ศธ.ยกระดับ Fix it Center เปิดแอป“ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”


วันนี้ 9 มีนาคม 2563 บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง
นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ที่ผ่านมาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชนถึงศักยภาพความสามารถและความมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยี Digital มาช่วยในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ซ่อม-สร้าง กับ ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทยจิตอาสา ผ่านการลงทะเบียน และนัดหมายจากแอปพลิเคชั่น โดยเบื้องต้นจะนำร่องทดลองใช้ระบบและให้บริการในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการทดลองระบบเพื่อแจ้งขอรับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับบริการระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” และการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน และให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มั่นคง จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลจากการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจะมีประสบการณ์ สามารถหางานทำและมีรายได้อีกด้วย
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าในเบื้องต้นนี้ ช่างซ่อมอาชีวะพันธุ์ R จิตอาสาจะออกให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สอศ.ได้ระดมสรรพกำลัง ครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาช่างปรับอากาศ จากสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 100 ทีม ออกให้บริการ ใน 1 ทีมจะประกอบด้วยครู 1 คน และนักเรียนนักศึกษา 5 คน พร้อมกันนี้ทาง สอศ. ได้มีการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้กับครูและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 200 คน จาก 50 เขต เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้กับประชาชน ในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อขยายการสอนใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไป
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าในโอกาสนี้ สอศ.ได้รับความร่วมมือในการฝึกอบรมและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการ จำนวน ๔ แห่ง มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติจริง ดังนี้ 1.บริษัท บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด และ 4. บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นที่โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด คิวอาร์โค้ด เลย

You may have missed