ชมรมช่างภาพการเมือง จัดการแข่งขัน”โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร-ธิดาช่างภาพการเมือง”ครั้งที่ 11

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน”โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา บุตร-ธิดา ช่างภาพการเมือง”ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 3 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า โดยมีนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมืองกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันสรุปว่า
การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษามอบให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกชมรมช่างภาพการเมืองและดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน-การกีฬาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อนร่วมวิชาชีพช่างภาพสื่อมวลชนที่ตกงานจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สำนักพิมพ์ต่างๆต้องประสบปัญหาในการประกอบการ

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จึงได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแอลกอฮอล์แบบเจลสำหรับล้างมือ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สมาชิกชมรมและผู้ร่วมงานทุกท่านเพื่อเป็นการร่วยมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วย
สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ สมาคมช่างภาพสื่อมวลชน แห่งประเทศไทย ที่นายสุรชัย วิเศษโสภานายกสมาคมฯส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้รางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนเกมเดียวสูงสุด