ส.สมาพันธ์นักข่าวมอบโล่ “ฐานันดร 4”

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ “ฐานันดร  4″ยกย่องเชิดชูเกียรติ  นักข่าว สื่อมวลชน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว 63

 

นางลัลน์ลลิตฤดี   วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) กล่าวว่า  สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ได้จัดงานพิธีมอบโล่ “ฐานันดร  4” ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว,สื่อมวลชน และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มาอย่างต่อเนื่องทุกปี   สำหรับในปี 2563 นี้  สมาคมฯได้รับเกียรติจาก  พลเอกพงศ์เทพ   เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์  มอบหมายให้ พลเอกพลางกูร   กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4”  ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องAuditorium ชั้น 16 CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์(PIM) ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

“ทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม  โดยในปีนี้มีการเสวนาในประเด็น”ฐานันดร 4″นำโดยคุณสุคนธ์  ชัยอารีย์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส  คุณไกรเดช  บุฃนนาค ผู้สื่อข่าวอาวุโสและคุณวิรุฬ  รัตน์ปริทัศน์”นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว

พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4”นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี  องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม  ที่สมควรได้รับการยกย่องและเป็นการให้กำลังใจ  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.สาขาสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี
2. สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 40 รางวัล

“การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี.ออล จำกัด(มหาชน) ห้างขายยาตราใบห่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  โดยเฉพาะโรงพยาบาลกรุงไทยที่ส่งทีมมาช่วยคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด19″นางลัลน์ลลิตฤดีกล่าว

//////////////

You may have missed