วัชระร้องพณ.เร่งแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด-สินค้าแพง

 

(6มี.ค.63)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน ไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคและลงโทษคนเห็นแก่ตัวอย่างเด็ดขาด รวมทั้งให้มีการกระจายสินค้าและหน้ากากอนามัยจะต้องทั่วถึง เสมอภาค ประชาชนต้องหาซื้อได้ง่าย โดยต้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง

ทั้งนี้ ในหนังสือของนายวัชระที่ยื่นถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ยังได้ระบุอีกว่า ขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพของประชาชนมีการขึ้นราคาอย่างมาก อย่างเช่น กะทิที่ใช้ประกอบอาหารจากเดิมราคา 3กล่อง 99 บาทขึ้นราคาเป็น 131 บาท แพงกว่าเดิมถึง 32 บาท หรือคิดเป็น 32.32 %น้ำมันปาล์ม 1 กก.เดิม 22 บาทขึ้นราคาเป็น 42 บาท ขึ้นราคาจากเดิมถุงละ 20 บาทหรือคิดเป็น 90.91% และน้ำแดงจากเดิมขวดละ 51 บาทขึ้นเป็น 57 บาท ขึ้นราคาขวดละ 6 บาทหรือคิดเป็น 11.76 % จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด

You may have missed