ททท. รณรงค์ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมขบวนรณรงค์ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

โดยมีนางสาว ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ฯ พร้อมด้วย นางสาว วันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นาย สัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นาย ภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ นาย ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นาย ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายสง่า เรือวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร  นาย ปิยะบุตร จิวะระโมไนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร นาง รุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมขบวนรณรงค์ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ถึง สวนสันติชัยปราการกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe) ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

ในการนี้ ททท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความตระหนัก รู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี หวังกระตุ้นจิตสำนึกคนไทยร่วมกันดูแลรักษา แหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นตลอดจนปลุกกระแสให้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและน้ำใจอันเป็นเสน่ห์แบบไทย ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และกิจกรรมขบวนรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน 2 พื้นที่ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 พื้นที่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เส้นทางอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์-วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการปล่อยขบวน รวมทั้งจัดบูธประชาสัมพันธ์และบรรยายให้ความรู้ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 4 ครั้ง ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มกราคม 2563 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จ.บุรีรัมย์ และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จ.เพชรบุรี  ทั้งได้จัดทำคู่มืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน เรื่อง การต้อนรับและการเป็นเจ้าภาพที่ดี เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ และดำเนินการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการตลาดในประเทศ แคมเปญ “amazingไทยเท่” ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแก่นสำคัญในการสื่อสารของ ททท. เนื่องในวาระ 60 ปี แห่งการสถาปนาในปี 2563 นี้ด้วย
ททท. คาดหวังว่าโครงการ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

You may have missed