ค้นพบอดีตอันรุ่งเรืองของพุทธศาสนาใต้ผืนทราย

หลังจากหลับไหลไปนานกว่า 900 ปีใต้ผืนทรายอันเวิ้งว้างของประเทศอัฟกานิสถาน อดีตแคว้นคันธาระและกัมโพชะในสมัยพุทธกาล ในที่สุดอารยธรรมอันเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็ได้กลับมาอวดโฉมสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง

The emergence of an ancient and prosperous Buddhist civilization after 900 years concealment underneath a remote desert of Afganistan, a country formerly known as the states of Gandhara and Kamboja during Buddha’s lifetime.