สมาคมช่างภาพข่าวฯฝ่าวิกฤติหาเงิน อุ้มสมาชิกตกงาน-มอบทุนการศึกษา

(วันที่ 18 ก.พ.2563) ที่ร้านยกยอ มารีน่า นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย),คุณมนูญ พุฒทอง ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการจัดการประชุมหารือการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาสมาชิกช่างภาพสื่อฯ พร้อมทั้งหารายได้ช่วยเหลือสมาชิกช่างภาพสื่อฯหวังเยียวยากลุ่ม “สุขภาพเสื่อม-ตกงาน” พร้อมทั้งประกาศแผนงานปี 2563 ร่วมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าจัด “4 กิจกรรมพิเศษ”

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจไทยในปี2563 จะยังคงเป็นปีแห่งความยากลำบากต่อเนื่องจากปีก่อนๆ แต่ในส่วนของสมาคมฯยังคงมีภารกิจสำคัญในการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่มวลสมาชิกช่างภาพสื่อมวลชนกว่า 500 คน โดยเฉพาะในช่วงที่สมาชิกฯหลายคนอยู่ในภาวะ “ว่างงาน”


นอกจากนี้ ยังมีภารกิจดูแลและจัดหาทุนการศึกษาเพื่อมอบแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกฯ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ โดยตั้งเป้าว่าจะมอบทุนการศึกษารวม 200 ทุนๆละ 5,000 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกฯซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯรู้สึกภาคภูมิใจและได้ดำเนินการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี

ดังนั้นในปีนี้สมาคมฯจึงได้ประกาศแผนการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อจัดหารายได้มาใช้ในภารกิจต่างๆดังนี้ นอกจากการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีฯที่ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องแล้ว สมาคมฯยังมีแผนจะดำเนินการจัดทำวารสารราย 3 เดือน รวมถึงวางแผนเตรียมการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ด้วยการรวบรวมศิลปินเพลงและนักร้องรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานคอนเสิร์ตเพื่อจัดหารายได้ และการจัดประกวดพระเครื่องบูชา โดยหากมีความชัดเจนของทั้ง 2 โครงการฯ ตนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับทุนการศึกษาที่จะมอบให้ประจำปี 2563 มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายอาชีวะ (ปวช.-ปวส. รอบเช้าเท่านั้น) และทุนระดับมหาวิทยาลัยปีนี้มี 10 ทุน (ต้องเป็นมหาวิทยาลัยปิดและอายุไม่เกิน 25 ปี) ทั้งนี้สมาชิกของสมาคมฯมีสิทธิ์ขอได้รายละ 1 ทุน

โดยที่ทางสมาคมฯจะทำพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย สี่แยกราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันนั้นกรุณานำบุตร-ธิดา แต่งกายนักเรียนหรือนักศึกษามาให้เรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดไม่นำบุตร-ธิดามารับทุนในวันดังกล่าว ทางสมาคมฯถือว่าท่านสละสิทธิ์

สมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาประจำปี 2563 โปรดนำหลักฐานการศึกษาของบุตร-ธิดา ยื่นขอรับทุนได้ที่ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ ณ ที่ทำการช่างสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนฯ เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.ราชสีมา ตรงข้าม ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 มีนาคม 2563 ติดต่อ 089-113-5549 ,064-120-3555

You may have missed