เผยอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง วันที่ 14 บาดเจ็บ 3,155 คน เสียชีวิต 41 ราย

**เสียชีวิตสัญชาติไทย 40 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี) 4 ราย , ผู้ใหญ่ 36 ราย)
**เสียชีวิตชาวต่างชาติ 1 ราย (เด็ก (ไม่เกิน 15 ปี) – ราย , ผู้ใหญ่ 1 ราย)
———————————————–
จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 34 ราย
จำนวนผู้เสียชีวิตจากรถยนต์ 7 ราย
ไม่ทราบชนิดรถที่มีผู้เสียชีวิต – ราย
———————————————-
**จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 จังหวัด
1.กรุงเทพมหานคร 3 ราย
2.ชลบุรี 2 ราย
3.เชียงใหม่ 2 ราย
4.นนทบุรี 2 ราย
5.ลพบุรี 2 ราย
———————————————–
**ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563**
บาดเจ็บ 138,145 คน
เสียชีวิต 2,058 ราย
———————————————-
หมายเหตุ : ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ระบบนับตามวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายในรอบวันที่ผ่านมาและรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดเหตุในวันอื่นแจ้งเข้ามาในระบบ
ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง www.thairsc.com
เผยแพร่โดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

You may have missed