ผู้ว่าการการประปานครหลวงเปิดงานวันเด็ก “MWA WATER HEROES พิทักษ์น้ำ พิทักษ์โลก”

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย โรงงานผลิตนํ้าสามเสน ถนนพระรามที่ 6 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก 2563 MWA WATER HEROES พิทักษ์นํ้า พิทักษ์โลก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว การประปานครหลวงได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยปีนี้มาในธีม “MWA WATER HEROES พิทักษ์นํ้า พิทักษ์โลก” ที่จะสอนให้เยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าของน้ำ และร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำ

ภายในงาน นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ สำหรับการประปานครหลวงนั้นได้ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย โรงงานผลิตนํ้าสามเสน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยปีนี้จัดภายใต้ธีม “MWA WATER HEROES พิทักษ์นํ้า พิทักษ์โลก” เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของนํ้า และร่วมมือกันอนุรักษ์นํ้าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า พร้อมรับความบันเทิง และความสนุกสนานจากเครื่องเล่น เกม Interactive และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ และลุ้นทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท”

“สำหรับวันเด็กในปีนี้ อยากให้น้อง ๆ ทุกคนเป็นเด็กดี และหมั่นใฝ่หาความรู้เรื่องเทคโนโลยี ควบคู่กันไป เพื่อพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็ก 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ให้กับน้อง ๆ ทุกคนครับ”

“สำหรับตอนนี้ ประเทศไทยกำลังเจอภาวะวิกฤติภัยแล้ง อยากให้น้อง ๆ และผู้ปกครองทุกคนช่วยกันประหยัดนํ้า และใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้นํ้าไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่น ปิดนํ้าขณะถูสบู่ ใช้แก้วรองนํ้าขณะแปรงฟัน และนำนํ้าสุดท้ายจากการซักผ้า ล้างผักผลไม้ หรือนํ้าจากการถูบ้าน มารดนํ้าต้นไม้ต่อได้ เพียงทุกคนลดการใช้นํ้า หรือปิดนํ้าเพียงคนละ 1 นาทีต่อวัน จะมีนํ้าเพิ่มเพื่อใช้ในกิจการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นถึง 9 ลิตร เพื่อเป็นการสงวนต้นทุนนํ้าของประเทศไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน และร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งไปพร้อมกัน”


“ทั้งนี้ การประปานครหลวงขอยืนยันว่า จะต้องผลิตนํ้าประปาอย่างต่อเนื่องในช่วงหน้าแล้งนี้ เพื่อการอุปโภคที่สำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยขอเน้นยํ้าว่าคุณภาพนํ้าประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก มีเพียงรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในบางช่วงเวลาเท่านั้น และขอให้
ติดตามข้อมูลคุณภาพนํ้าจากการประปานครหลวงอย่างสม่ำเสมอ โดยการประปานครหลวงได้จัดทำการคาดการณ์คุณภาพนํ้าประปารายวัน เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบถึงค่าคลอไรด์ และค่าความนำไฟฟ้า ซึ่งในวันที่นํ้าประปามีคุณภาพและรสชาติปกติ จะมีการแนะนำให้ประชาชนสำรองนํ้าไว้เพื่อการบริโภค ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์นํ้าประปาประจำวันผ่านทุกช่องทางจากการประปานครหลวง ได้ที่ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook Twitter และ Line@ ภายใต้ชื่อเดียวกันว่า @MWAthailand”

“นอกจากนี้ อย่างที่ทราบกันนะครับว่า ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เป็นสาเหตุหลักของปัญหาภาวะโลกร้อน ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญและหันมารณรงค์ให้ร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงอยากฝากให้น้อง ๆ เยาวชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่น เวลาไปซื้อของ ก็อย่าลืมพกถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติก หรือใช้ปิ่นโต / กล่องข้าว แทนกล่องโฟม และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราครับ

You may have missed