‘นายกฯนักประดิษฐ์’ แนะเด็กไทย สนใจสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พร้อมทั้งมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ว่า นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้ให้คำขวัญวันเด็กที่ว่า ‘ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ‘ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เด็กทุกคน ต้องมีอุปนิสัยรู้รักสามัคคี เพื่อฟันฝ่าปัญหาต่างๆ พร้อมกับต้องรู้หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ต้องเหมือน ต้นแบบมาก แค่ประยุกต์ แบบสังคมไทย ตนเองก็อยากจะฝากข้อคิดและข้อห่วงใยเอาไว้ อย่างน้อย 2 ประการคือ 1) อยากให้เด็กไทยหันมาสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มากขึ้น เพราะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ จะผลักดันให้เกิดธุรกิจ sme ในประเทศไทย มากๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติให้ มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ ไปต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ 2) ขอให้เด็กรวมทั้งผู้ปกครอง มีวิจารณญาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันให้มากขึ้น เพราะในยุคที่โลกมีการแข่งขัน มีความรวดเร็วในการสื่อสาร และทุกๆคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้นั้น ปรากฏว่า บรรดาข่าวปลอม ข่าวปล่อย จากผู้ไม่หวังดีมีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้รับสารที่ขาดสติหรือไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยควบคุมดูแลการรับสารของเด็ก เพราะในปัจจุบัน มีสื่อที่อันตรายใกล้ตัวเด็กอย่างคาดไม่ถึง จึงอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ จนเกิดเหตุที่ตื่นตระหนกตกใจ จนให้หลายๆ ฝ่ายต้องมาล้อมคอกกัน “ดังนั้น ในวันเด็กปี 2563 นี้ ผมในฐานะผู้ใหญ่ที่ได้สัมผัสและทำงานเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อเยาวชน ก็ขอให้เด็กๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม รอบรู้ในทุกๆ ด้าน เปี่ยมพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำพาประเทศ ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต และผมก็ขอให้เยาวชน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดเรียน คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำฝันให้เป็นจริง” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 ว่า นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้ให้คำขวัญวันเด็กที่ว่า ‘ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ‘ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เด็กทุกคน ต้องมีอุปนิสัยรู้รักสามัคคี เพื่อฟันฝ่าปัญหาต่างๆ พร้อมกับต้องรู้หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ต้องเหมือน ต้นแบบมาก แค่ประยุกต์ แบบสังคมไทย ตนเองก็อยากจะฝากข้อคิดและข้อห่วงใยเอาไว้ อย่างน้อย 2 ประการคือ 1) อยากให้เด็กไทยหันมาสนใจในเรื่องของการประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มากขึ้น เพราะสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ จะผลักดันให้เกิดธุรกิจ sme ในประเทศไทย มากๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติให้ มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ ไปต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และ 2) ขอให้เด็กรวมทั้งผู้ปกครอง มีวิจารณญาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันให้มากขึ้น เพราะในยุคที่โลกมีการแข่งขัน มีความรวดเร็วในการสื่อสาร และทุกๆคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้นั้น ปรากฏว่า บรรดาข่าวปลอม ข่าวปล่อย จากผู้ไม่หวังดีมีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ผู้รับสารที่ขาดสติหรือไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน สามารถตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยควบคุมดูแลการรับสารของเด็ก เพราะในปัจจุบัน มีสื่อที่อันตรายใกล้ตัวเด็กอย่างคาดไม่ถึง จึงอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบ จนเกิดเหตุที่ตื่นตระหนกตกใจ จนให้หลายๆ ฝ่ายต้องมาล้อมคอกกัน

“ดังนั้น ในวันเด็กปี 2563 นี้ ผมในฐานะผู้ใหญ่ที่ได้สัมผัสและทำงานเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อเยาวชน
ก็ขอให้เด็กๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม รอบรู้ในทุกๆ ด้าน เปี่ยมพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำพาประเทศ
ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต และผมก็ขอให้เยาวชน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดเรียน คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำฝันให้เป็นจริง” นายภณวัชร์นันท์กล่าว

You may have missed