โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ผลงานจิตกรรม “NANMEE fine arts award ครั้งที่ 14” ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”

โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ผลงานจิตกรรม “NANMEE fine arts award ครั้งที่ 14” ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”

 


วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารนานมี ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ คณะเจ้าหน้าที่บริษัทนานมี สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติและผู้ได้รับรางวัลให้การต้อนรับฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและพันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา(อ.1-ป.3)

ได้แก่ เด็กชายทินกร ปินะกาสัง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีรางวัลยอดเยี่ยมในระดับชั้นประถมศึกษา(ป.4-6)

ได้แก่ เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา รางวัลยอดเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)

ได้แก่ เด็กชายวัชระ ทองสงคราม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา รางวัลยอดเยี่ยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

ได้แก่ นายกิตติธัช ศรีสุข อาชีวสุราษฎร์ธานี รางวัลยอดเยี่ยมในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ได้แก่ นายธนพล เสือโรจน์ ในการนี้นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง จากชุมนุมศิลปะศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลดีเด่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ เพ็ชรจร เป็นครูที่ปรึกษาและฝึกซ้อม เดินทางมาร่วมในพิธีด้วย