กองทัพเรือไทย-สหรัฐ ร่วมเปิดการฝึกผสม CARAT 2019

เวลา 09.30 น.วันนี้ 29 พ.ค.62 พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟรีเกตที่ 2 กองเรือยุทธ การ น.อ.Matthew J,Jerbi ผู้บังคับการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ ร่วมเป็นประ ธานในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2019 ณ ลานหน้ากองบัญชาการเรือฟรอเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การฝึกผสม CARAT 2019 มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-8 มิ.ย.2562 ซึ่งกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธ การได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่2 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก โดยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชา การกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการการฝึกผสม CARAT 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพไทย กับกองกำลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำ การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกป้องกันภัยทางอากาศและการฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปกิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การสงครามสารเคมี-ชีวะ การฝึกยิงอาวุธประจำกาย การรบพิเศษ การปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT) , USNS MILLINOCKET – T- EPF 3 (MNT), USS PATRIOT – MCM 7 (PAT) ,USS PIONEER –MCM 9 (PIO), USNS SALVOR (SVR),USMC (MRF-D TASK FORCE) และ MPRA P- 8 A เข้าร่วมการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือได้จัดเรือ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช,เรือหลวงนเรศวร,เรือหลวงตากสิน,เรือหลวงบางปะกง,เรือหลวงรัตนโกสินทร์,เรือหลวงอ่างทอง และเรือหลวงลาดหญ้า รวมทั้งเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ (F-27), เครื่องบินลาดตระเวน (DC-228),เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ (S-708),เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง (Bell-212) เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

You may have missed