ชาวบางปะกงปล่อยพันธุ์ปลากะพงกว่า 9,999 ตัว ฟื้นฟูระบบนิเวศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชาวบางปะกงปล่อยพันธุ์ปลากะพงกว่า 9,999 ตัว ฟื้นฟูระบบนิเวศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


วันนี้ (13 ต.ค.62)ที่พื้นที่ตลองอ้องน้อย วัดเขาดิน ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรานายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกงเป็นประธานเปิดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำจำนวน 9,999 ตัว ฟื้นฟูระบบนิเวศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมด้วยนางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัดและโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอปางปะกงจำวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน

ตลอดจนเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกผันและหวงแหนทรัพยากรธรรมสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชนอีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาขนในพื้นที่อำเภอบางปะกง
ทั้งนี้บริษัท ดับเบิล พีแลนด์ จำกัด(บลูเทค ซิตี้) ได้นำข้าวหลามและน้ำดื่มมาแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ทานฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

****************