จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival 2019 เริ่ม 5-6 ตุลาคม นี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival 2019 เริ่ม 5-6 ตุลาคม นี้

 


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน (ททท.) ผศ.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival 2019 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-24.00 น. ณ ลานกิจกรรมปายวิวพ้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทุนทรัพยากรท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเมืองแห่งความสงบสุข โดยมีภูมิประเทศลักษณะพิเศษเป็นภูเขาสลับป่าไม้ที่อุดม สมบูรณ์ เมืองและชุมชนตั้งอยู่บริเวณหุบเขา มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี ฝนตกชุก และฤดูหนาวจะมีอากาศ หนาวจัด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่มีน้ำตลอดปี และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ ที่หลากหลายกระจายอยู่ทุกอำเภอและมีชื่อเสียง เช่น

ปางอุ๋ง ถ้ำแก้วโกมล ภูโคลน ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ ฯลฯ มีทุน ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยชนเผ่า ๗ เผ่า (ลีซอ ลัวะ กะเหรี่ยง มูเซอ ไทยใหญ่ ม้ง และจีนฮ้อ) ซึ่งแต่ละชนเผ่าล้วนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นของตนเอง มีวิถีชีวิตในการดำรงชีพที่แตกต่างกัน มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และได้รับอนุรักษ์สืบสาน ต่อเนื่อง จึงเป็นศักยภาพที่สำคัญของจังหวัด ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและความสงบสุข


จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการจัดแสดงเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival2019 เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังกล่าว เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pai Music Festival 2019 ท่านจะได้พบกับสุดยอดศิลปินดัง อย่างบิ๊ก แอ๊ด ที่สุดแห่งพลังร็อค ติ๊ก ชีโร่ ผู้ที่มีรักไม่เคยเปลี่ยนแปลง ที่จะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ สิงห์สยาม เจ้าตำนานแห่งสกา เร็คเก้มาไกลจากแดนใต้ โก๋อาร์ม i can see your voice ที่สุดแห่งดีเจของเมืองไทย RoxyJune (ร็อค-ซี่-จูน) และการยอมกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งของดีเจ. อเล็กซ์ไซโคซ่า

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงดนตรีพื้นถิ่น การออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โซนอาหารรสชาติเด็ด งานนี้จัดให้เข้าชมฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรเข้างานได้ผ่านเพจ Pai Music Festival 2019 และเพจสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นและสามารถนำบัตรแข็ง และบัตรในระบบออนไลน์นำมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางนำมาแสดงเพื่อเข้าร่วมงาน หรือสามารถลงทะเบียนรับบัตรได้หน้างานภายในวันงาน
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-24.00 น. ณ ลานกิจกรรมปายวิวพ้อย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย ผศ.พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์ บริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

You may have missed