มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์จับมือเครือข่าย มอบสิ่งของ รร.ตชด

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์จับมือเครือข่าย มอบสิ่งของ รร.ตชด

 


วันที่ 18 มกราคม 2567 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว แรงงานจังหวัด นายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดและทีมงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) กลุ่มไทยสมายล์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมี ด.ต.ชุมพล ยอดออน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ 3 เป็นผู้รับมอบ

​นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันในนามมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้ร่วมมือกับ กลุ่มไทยสมายล์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนขนมขบเคี้ยว มามอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ตลอดจนภาคเอกชน นำกิจกรรมต่างๆมาให้บริการ ได้แก่ สำนักงานจัดหางานบริการตัดผมฟรีแก่เด็กนักเรียน สำนักงานแรงงานและภาคเอกชนจัดอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียนและคณะครู สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ก่อตั้งโดยพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ได้จัดสร้างถวายในวโรกาส ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ครบปีที่ 50 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 55 คน มีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 8 คน การที่มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในด้านการสร้างสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และที่สำคัญจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป