“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย ณ จังหวัดระยอง

“สำนักงานกองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสิทธิการจ้างงาน “คนพิการ” ตามกฎหมาย ณ จังหวัดระยอง


วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง “นายนิวัติ วงศ์พึ่ง”นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้กฎหมาย “สิทธิการจ้างงานคนพิการ”


พร้อมด้วยสมาชิกสถาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯด้วย และได้รับเกียรติจาก “นายเกียรติภูมิ จารุเสน” ยุติธรรมจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายเพื่อนำไปใช้ในประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม เช่น พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ /

พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ ๒๕๖๒ / พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ / พ.ร.บ.คุ้มครองในคดีอาญา ๒๕๔๖ / พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้งกล่าวโอวาท ให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

อีกทั้งยังได้บรรยายภารกิจหลัก และบทบาทหน้าที่ของ “กองทุนยุติธรรม” กระทรวงยุติธรรม ที่เป็นหน่วยงานที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดย “นางสาวภัสวรินทร์ กิตติโชคกุลพัทธ์” ว่าที่นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้แก่ประธานในพิธีฯ

You may have missed