วัชระร่วมอบรมอพม.เดินหน้าตั้งศูนย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแห่งแรกของเขตหนองแขม


(19มิ.ย.65)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และประธานชุมชนหมู่บ้านทหารเรือร่วมปราศรัยในพิธีอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ที่ชุมชนหมู่บ้านทหารเรือ ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้แทนชุมชนต่างๆเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางและต่อต้านยาเสพติดโดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็นแห่งแรกของเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

You may have missed