# แม่ฮ่องสอน # เตรียมยิ้ม ” สุภิญกัลย์ “ร่วมพิธีเปิดงานกัญชา สมุทรปราการ

# แม่ฮ่องสอน # เตรียมยิ้ม ” สุภิญกัลย์ “ร่วมพิธีเปิดงานกัญชา สมุทรปราการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่พิธีเปิดงานกัญชาสมุทรปราการ นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิชย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , นางเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ,นายประสาน จ่างูเหลือม คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ได้ร่วมพิธีเปิดงานกัญชาสมุทรปราการ ภายในงานมีบูทจัดแสดงสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างคับคั่ง อีกทั้งมีการแจกเมล็ดพันธ์ุกัญชาแก่ผู้มาร่วมงานด้วย บรรยากาศเต็มด้วยความคึกคัก และมีแต่รอยยิ้ม ของผู้มาร่วมงาน โดยนางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง )ได้กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ และจะนำความรู้ที่ได้มานำไปต่อยอดให้คำแนะนำและช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่อยากจะปลูกพืชเดิมไปแล้ว และมีความประสงค์จะปลูกกัญชาเพื่อการค้าหรือการรักษา โดยหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจที่จะปลูกกัญชา ขอได้แจ้งความประสงค์หรือฝากเรื่องไว้ได้ที่ โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง โดยพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านและความช่วยเหลือในทุกๆด้าน

You may have missed