ชวนเที่ยวงาน “คนรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” 7-8 กันยายนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “คนรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านเกษตร รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักคิดและการน้อมนำไปปฏิบัติสืบทอดพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดเผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมการเกษตรสู่ประชาชน เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตร สู่การน้อมนำไปปฏิบัติจริงเพราะเราเชื่อว่าความดีงามนั้นสืบทอดได้

 

โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเกษตรครบวงจร แนวคิด วิถีเกษตรของคนยุคใหม่ และในเดือนนี้เกษตรกรวัยเก๋า จับมือเกษตรกรคนรุ่นใหม่ Young smart farmer ผู้สืบทอดวิถีเกษตรจากครอบครัวมาส่งต่อความรู้ แชร์ประสบการณ์ผ่านหลักสูตรอบรม วิชาของแผ่นดิน เช่น หลักสูตรการเลี้ยงไก่สวยงาม หลักสูตรผักอินทรีย์สู่ความมั่นคงของชีวิต หลักสูตรการปลูกผักหลอกแมลง หลักสูตรเกษตรนอกตำรา เป็นต้นซึ่งแต่ละวิชาได้วิทยากรมากความรู้ และประสบการณ์ ผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูปที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ จากเกษตรกรโดยตรง กว่า 100 ร้านค้าในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย”
นิทรรศการเกษตรยุคใหม่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวการเกษตรตั้งแต่การปลูกสู่การแปรรูปเรียนรู้การปลูกผักยกแคร่ นวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมเคล็ดลับการปลูกผัก 2 ระดับประหยัดพื้นที่ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่นกล้วยผง คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ยาสระผมมะกรูด พร้อมองค์ความรู้ดีๆจากเกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ


นิทรรศการเกษตรครบวงจรโดยพงศพัฒน์ แก้วพะเนาว์ Young smart farmer จากจังหวัดมหาสารคาม สอนเทคนิคการปลูกผักประหยัดดิน ใช้ดินน้อย แต่มากด้วยสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช และการปลูกผักหลอกแมลง เทคนิคการปลูกผักหลายชนิด เพื่อลดปัญหาของโรคระบาดในพืช พร้อมเทคนิคการดูแลแบบครบวงจรและเทคนิคการตลาดสำหรับเกษตรกรยุคใหม่


ชม ชิม ช้อป สนุกสนานกับการแสดงโชว์สุดพิเศษเพื่อสร้างความสุขแก่ผู้มาร่วมงานได้ชื่นชม ลิ้มรสสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ ผักพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปสินค้ามากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเอง จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ
แชะภาพกับมุมโปรดคู่ใจ!!ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM แวะจิบกาแฟ เพิ่มความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทยกับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค ตื่นตา ตื่นใจ ชมเรือขุด รข.1 เรือขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมจุดชมวิวสุดพิเศษ

ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ด้วยการหิ้วปิ่นโตนำถุงผ้ามาช้อป รับส่วนลดสุดคุ้มจากร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ลานแสนสุข พื้นที่ของคนรักสุขภาพ พบกับกิจกรรมดูแลสุขภาพการแช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพร ผิวหน้าสวยใสสุขภาพดีกับโคลนพอกหน้าชั้นดีจากเชียงใหม่ เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี


กิจกรรม DIY คนยุคใหม่ หัวใจสีเขียว เปลี่ยนพลาสติกให้มีค่ากับการทำที่ครอบเทียนจากขวดน้ำ
สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ087-359-7171 , 094-649-2333 หรือทาง www.wisdomking.or.thLineID:@wisdomkingfan ทาง Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You may have missed