“เติมฝัน ปันน้อง มินิมาราธอน 2019” จัดยิ่งใหญ่ 24 พ.ย. 2562โรงเรียนบ้านเกาะรัง จังหวัดลพบุรี

การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “เติมฝัน ปันน้อง มินิมาราธอน 2019” จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “เติมฝัน ปันน้อง มินิมาราธอน 2019” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


โดยนายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเป็นประธานการแถลงข่าว โดยมีนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอชัยบาดาล ประธานคณะกรรม
การจัดงานวิ่งร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวิ่งร่วมแถลงข่าวใน วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้างเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ชั้น4

นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แถลงเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนบ้านเกาะรังและที่มาของการ
จัดการแข่งขัน
นายชาลี จำปาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แถลงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของตำบลเกาะรัง
นางนวนปราง ช้างชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรังและนางธัญญมน ศรีผ่าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำนารายณ์รองประธานคณะ
กรรมการจัดการแข่งขัน แถลงเกี่ยวกับความพร้อมต่างๆของการจัดงาน
การจัดการแข่งขันเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “เติมฝัน ปันน้อง มินิมาราธอน 2019”มีวัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณ สนับสนุน ส่ง
เสริมสร้างนักกีฬาฟุตบอลและซื้อเครื่องออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ผู้รักสุขภาพได้มีกิจกรรมร่วมกัน สมทบทุนหลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสมทบ
ทุนสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดการแข่งขัน เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 3 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และการแต่งกายแฟนซี การจัดการแข่งขันครั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับความ
เมตตาจากพระครูวิสุทธิ์วิทยาคม(หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล) อนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อทองรุ่นเหรียญทองเพื่อเป็นรางวัลกับผู้เข้าร่วมทุกคนและจัด
สร้างรูปหล่อหลวงพ่อทอง หน้าตักขนาด 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว ให้เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน และมอบให้ผู้สมัคร VIP ทุกท่าน

นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากจะได้มีโอกาสออกกำลังกายแล้วยัง
ได้ทำบุญไปได้ รายได้จากการจัดการแข่งขันยังนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนได้ใช้ประโยนช์ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนหันมาเล่นกีฬา และออก
กำลังกาย ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง

พิเศษสำหรับผู้สมัคร VIP ท่านจะได้รับ เสื้อคอปก เหรียญหลวงพ่อทองรุ่นเหรียญทอง และรูปหล่อขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
สามารถติดต่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่
คุณครูสุดท้าย วงษ์กาญจนรัตน์ 081 9833975 คุณครูคณาเดช วงษ์กาญจนรัตน์ (ครูอ๋อง) 082 2100758
คุณครูธงชัย โม่งแสวง (ครูธง) 080 2044616 คุณครูวนิดา วังคีรีภัช (ครูปู) 087 0306029