ศาลอาญาฯสั่งรวมคดีวัชระฟ้องชัชวาล-สรศักดิ์พร้อมให้ประกันตัวชัชวาล 1 แสน/ห้ามออกนอกประเทศ


(5เม.ย.65)นายวัชระ  เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า วันนี้ เมื่อเวลา9.30 น.ที่ห้องพิจารณาคดี 403 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ออกนั่งพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 22/3563 คดีหมายเลขแดงที่ 33/2563 นายวัชระ  เพชรทอง โจทก์ ฟ้องนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำเลย และคดีหมายเลขดำที่ อท23/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อท34/2563นายวัชระฟ้องนายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำเลย โดยศาลได้มีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีทั้งสองเข้าด้วยกัน ให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เป็นจำเลยที่ 1
ชัชวาล อภิบาลศรี จำเลยที่ 2
นายวัชระ ได้ฟ้องนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขณะดำรงตำแหน่ง และนายชัชวาล อภิบาลศรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำเลย ในความผิดตามป.อาญา ม.137และ 157
สำหรับนายสรศักดิ์ ถูกฟ้อง เนื่องจากไม่ส่งเอกสาร พยานหลักฐานรายงานชวเลข เทปบันทึกเสียงรายงานการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เมื่อวันที่ 7 มี.ค .61 ให้ศาลอาญา ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามที่นายวัชระ โจทก์ร้องขอให้ศาลอาญามีหมายเรียกพยานเอกสารดังกล่าว ซึ่งนายสรศักดิ์ จำเลยครอบครองอยู่ ซึ่งจากพฤติกรรมของนายสรศักดิ์ทำให้ศาลอาญามีคำสั่งประทับฟ้องโจทก์ในคดีที่นายชัชวาล เป็นโจทก์ฟ้องนายวัชระ  เป็นจำเลย โดยมีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหายในคดีที่นายชัชวาล อภิบาลศรี ฟ้องโจทก์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งเป็นผลมาจากการที่โจทก์ดำเนินการตรวจสอบโครงการ ICT ของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่โป่งพองจาก 3 พันล้านบาทเป็น 8 พันล้านบาท และคัดค้านตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 18 คนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีพิเศษกับงบประมาณดังกล่าว

ส่วนกรณีนายชัชวาล นายวัชระได้ฟ้องฐานจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาว่า ไม่มีแถบบันทึกเสียง ไม่มีการจัดทำรายงานชวเลขของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งแถบเสียง ชวเลข หรือรายงานการประชุมดังกล่าวต่อศาล ตามที่โจทก์ร้องขอเพื่อให้เป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีดังกล่าว ซึ่งในการแจ้งข้อความเท็จนี้เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ผู้อื่นหรือประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
นายชัชวาล ยื่นประกันตัวต่อศาลเป็นเงิน 1 แสนบาท ศาลมีคำสั่งอนุญาตและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ส่วนนายสรศักดิ์ ได้ยื่นขอประกันตัวไปก่อนแล้ว

You may have missed