รองผอ.ร.ร.นครนายกวิทยาคมร้องวัชระช่วยร้องป.ป.ช. หลังจับโป๊ะแตกผอ.ส่อทุจริตจัดจ้างครูต่างชาติมีพิรุธ


(5 มี.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำนายวีระโชติ ทับพยุง รองผู้อำนวยการชำนาญการ ร.ร.นครนายกวิทยาคม จ.นครนายก เข้าร้องเรียนคณะกรรมการป.ป.ช.โดยยื่นหนังสือผ่านนายธวัชชัย สุขศิริผล หน.กลุ่มปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ป.ป.ช.จากกรณีเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นัดประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร 1 โดยมีผู้เข้าประชุมคือ นางณัฐพร แสงศศิธร  นางสาวจีรพร พานทอง นายจิรศักดิ์ สมจิตต์ นายวีระโชติ ทับพยุง รองผอ.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และพนักงานของบริษัท มีเดียคิดส์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนบริษัทมาอธิบายเพื่อขอทำสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนเป็น 2 สัญญา คือ 1.สัญญาจ้างเงินเดือน ครูชาวต่างชาติ วงเงิน 4,800,000 บาทต่อปี โดยจ้างครูชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน ๆ ละ 60,000 บาทต่อเดือน ( 1ปี จ้าง 10 เดือน)  2. สัญญาจ้าง Application สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วงเงิน 1,800,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,600,000 บาทต่อปี (คำนวณเงินที่น่าจะจ่ายตามความเป็นจริงประมาณ 2,000,000 กว่าบาท ทำให้โรงเรียนน่าจะเกิดความเสียหายประมาณ 4,000,000 กว่าบาทต่อปี) โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการทางวิธีการบริหารงบประมาณ (E-bidding) เนื่องจากวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท โดยทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ปี 2560 จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีการทุจริต เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ได้ติดต่อกับผู้บริหารมาโดยตลอด จนวันที่ 18 มิ.ย.64 นายวีระโชติสังเกตเห็นรถมาจอดรอผู้บริหารและมีเจ้าหน้าที่บริษัททราบชื่อเล่นว่า”ฟ้า” ได้ประสานเพื่อขอนำส่งสัญญาผ่านงานธุรการ ซึ่งเป็นเวลาหลังเวลาราชการ และได้เร่งให้นำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารลงนามมีความผิดปกติและผิดสังเกตหลายอย่าง จึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมคือนางสาวปาลิตา วงษ์พระจันทร์ เรื่องการจัดทำหนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ทราบว่า บริษัท มีเดียคิดร์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำเองทั้งหมดโดยจะนำมาส่งที่งานธุรการแล้วนำเสนอให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรวจทานก่อนนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม จึงได้ทักท้วงและเสนอข้อคิดเห็นกับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอีก 3 คนว่าเอกสารที่บริษัททำมานั้นมีข้อสังเกตหลายประการและอาจจะทำให้โรงเรียนเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมาก ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จึงยังไม่ลงชื่อรับรองเอกสารการจัดจ้างครูสอนต่างชาติ ทำให้นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผอ.โรงเรียนไม่พอใจ ต่อมาในวันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 16.30 น.ได้มีพนักงานของบริษัทคนดังกล่าวจัดทำหนังสือราชการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างครูชาวต่างชาตินำมาส่งที่ห้องงานธุรการและสังเกตเห็นว่าผู้อำนวยการลงนามแล้ว เพื่อที่จะนำมาลงรับเลขเข้าระบบ จึงได้ตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดที่สำคัญและจะทำให้โรงเรียนเสียผลประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงได้ถ่ายเอกสารนั้นไว้ก่อนที่พนักงานของบริษัท จะนำไปดำเนินการต่อ ทำให้ผู้อำนวยการทราบแล้วไม่พอใจตน จึงมีคำสั่งยกเลิกมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ที่ได้เคยมอบหมายให้ไว้ โดยที่ไม่มีความผิดแต่อย่างใด ไม่มีการบอกกล่าวใดๆ ไม่มีการตั้งกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนแต่อย่างใด 

จากการพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการส่อไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ เอื้อประโยชน์ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย นอกจากนี้จากกรณีดังกล่าวยังส่งผลให้ตนไม่ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่ามาจากความขัดแย้งที่ไม่ยอมลงนามในการทำสัญญาการจัดจ้างครูสอนชาวต่างชาติของบริษัท มีเดียคิดส์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด กับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ทั้งนี้
ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น จึงขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ตรวจสอบการทุจริตของผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและอดีตผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมอย่างเร่งด่วน เนื่องจากยังมีการทุจริตอีกหลายรายการ เช่น การนำเงินค่าสอนมาเป็นค่าเช่าคอมพิวเตอร์ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู การใช้รถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว เป็นต้น  ด้านนายวัชระ กล่าวว่า ต้องสนับสนุนข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีความกล้าหาญรักความถูกต้องความยุติธรรมและประโยชน์ของราชการ จึงไม่ลังเลที่จะร่วมลงชื่อในหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจประธานป.ป.ช.ในครั้งนี้

You may have missed