ชัชวาลผวา!ศาลประทับฟ้องคดีจงใจแจ้งความเท็จ-ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่ส่งเอกสารโครงการก่อสร้างสภาฯแห่งใหม่ให้ศาล


(3 มี.ค.65)นายวัชระ เพชรทอง  อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อเวลา 9.30 น.ที่ห้องพิจารณาคดี​403 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่อท.23/2563 ระหว่างนายวัชระ เพชร​ทอง โจทก์ นายชัชวาล อภิบาลศรี จำเลย ในข้อหาหรือฐานความผิด เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน, ขัดขืนหมายศาลให้ส่งเอกสารในการพิจารณา​คดี ตามประมวลกฎหมายอาญาม.137, 157 และ170 โดยศาลสั่งมีมูลประทับฟ้อง นัดสอบคำให้การวันที่​ิ 5 เม.ย. 65​ และเพื่อพิจารณาคดีมีคำสั่งรวมการพิจารณาคดี อท.22/2563 ที่นายวัชระ ฟ้องนายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นจำเลยซึ่งศาลสั่งประทับฟ้องแล้วเช่นกัน ซึ่งคดีนี้มีดร.เกษม ศุภสิทธิ์ เป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีกับทีมอัยการกองแก้ต่าง สำนักงานอัยการสูงสุด

สำหรับคดีนี้นายชัชวาล อภิบาลศรี อดีตประธานคณะกรรมาธิการติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ถูกนายวัชระตรวจสอบและชี้ข้อพิรุธของโครงการ เป็นเหตุให้นายชัชวาลไม่พอใจจึงไปฟ้องคดีที่ศาลอาญากับนายวัชระ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และเรียกค่าเสียหายจำนวนเงิน 100 ล้านบาท                                ต่อมานายวัชระ ได้ฟ้องนายชัชวาลในความผิดจงใจแจ้งความเท็จว่าไม่มีการจดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งแถบเสียง ชวเลข หรือรายงานการประชุมดังกล่าวต่อศาล ตามที่โจทก์ร้องขอเพื่อให้เป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีดังกล่าว ซึ่งในการแจ้งข้อความเท็จนี้เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ผู้อื่นหรือประชาชน หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ซึ่งหากศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามม.137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนม. 157 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

You may have missed