ประธานอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวฯ สภาผู้แทนราษฎร เร่งแก้ไขกรณีไฟไหม้พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

ประธานอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวฯ สภาผู้แทนราษฎร เร่งแก้ไขกรณีไฟไหม้พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารรัฐสภา ห้องประชุม 409 นาง สิรินทร รามสูตร ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาผู้แทน ราษฎรฯ และนายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานฯ พร้อมคณะอนุฯ ได้บรรจุวาระเร่งด่วน กรณีไฟไหม้พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงที่ได้รับการร้องเรียนจากเทศบาลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน จากนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมได้มีความข้องใจว่าเหตุใดหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงเพิกเฉย ไม่ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ทั้งที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของชาวบ้าน โดยจะออกหนังสือเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาชี้แจงและสอบถามกับความเสียหายในครั้งนี้ มารับผิดชอบ ให้ได้ และหากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการซ่อมแซมในครั้งนี้ ก็จะส่งเรื่องนี้ต่อให้กับทาง ปปช.เพื่อสั่งลงโทษผู้ร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ และทางคณะอนุกรรมาธิการฯจะได้กำหนดวันลงไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวในเร็ววันนี้ โดยจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับหมายกำหนดการอีกที ทั้งนี้นางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) ได้กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นมรดกและอารยธรรม เป็นหลายๆสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติพันธ์ุ ของชาวแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กับถูกเหยียบย่ำการบูรณะการฟื้นฟูสิ่งที่เป็นศาสตร์และศิลป์ของชาวแม่สะเรียง การนำไม้ฝาเฌอร่า มาแก้ไขซ่อมแซมแทนไม้จริง ซึ่งเป็นไม้สักแท้อายุเป็นร้อยๆปีนั้น มันเหยียบย่ำหัวใจคนแม่สะเรียงเกินไป หากบ้านคนที่สั่งซ่อมนั้นเป็นไม้สักแท้ แล้วโดนไฟไหม้ คุณจะซ่อมบ้านคุณด้วยไม้ฝาเฌอร่า อย่างนี้มั้ย เรื่องนี้เราจะต้องหาคนมารับผิดชอบให้ได้ในเร็วๆนี้ นางสุภิญกัลย์ กล่าว…

You may have missed