“สุภิญกัลย์” เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสาน ก.พาณิชย์ แก้ปัญหาเกษตรกรแม่สะเรียง..

“สุภิญกัลย์” เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสาน ก.พาณิชย์ แก้ปัญหาเกษตรกรแม่สะเรียง..
วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เลขานุการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า จากการที่ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ กรณีที่กลุ่มเกษตรกรต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการตัดพืชผักต่างๆทิ้ง อาทิผักกาดขาว และกล่ำปลี เพราะไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ เพราะถูกกดราคาจากพ่อค้า ค่าใช้จ่ายไม่พอกับค่าปุ๋ย และค่าแรงเลย กรณีดังกล่าวนี้ ได้แจ้งประสานกับ ก.พาณิชย์แล้ว เบื้องต้นทาง ก.พาณิชย์ได้ให้ความช่วยเหลือดังนี้ โดย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากที่มีข้อร้องเรียนผักกาดขาวราคาตกจนเกษตรกรต้องตัดทิ้ง กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบ พบว่า ผักกาดขาวปลี มีแหล่งเพาะปลูกสำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก
สถานการณ์ราคาปัจจุบัน ราคาขายส่งอยู่ที่ กก.ละ 10-15 บาท ราคาขายปลีกอยู่ที่ กก.ละ 20-25 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี สภาพอากาศที่หนาวเย็นมากขึ้นในปีนี้เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวมากในช่วงนี้ส่งผลให้ราคาจำหน่ายส่งปรับลดจากเดือนที่ผ่านมาเล็กน้อย ประกอบกับการบริโภคในตลาดบางพื้นที่ชะลอตัว เนื่องจากผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น (ตลาด ห้างสรรพสินค้า) ด้วยมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
สำหรับปัญหากลุ่มเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นข่าว ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ชาวม้งบ้านไมโครเวฟ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งปกติจะปลูกผักกาดขาวปลีในช่วงฤดูฝนเมื่อนอกฤดูฝนซึ่งไม่สามารถพึ่งพาน้ำฝนได้ จะลงมาเช่าที่ดินเพื่อเพาะปลูกริมน้ำ เกษตรกรบางส่วนได้ทำสัญญาข้อตกลงล่วงหน้า หรือ contract farming กับผู้รวบรวมในอำเภอแม่สะเรียง เป็นไปตามแนวนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้วางแนวทาง “อมก๋อยโมเดล” ในการแก้ไขปัญหาราคาผักที่ยั่งยืนไว้ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้ราคาจำหน่ายได้ที่ไร่นา กก.ละ 3 บาท และเกษตรกรจะได้รับค่าขนส่งผักจากสวนไปยังโรงคัดแยกบรรจุที่อ.แม่สะเรียง กก.ละ 1 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นข่าวดังกล่าว เป็นเกษตรกรที่ไม่มีสัญญาข้อตกลง ซึ่งที่ผ่านมาผู้รับซื้อได้เข้าไปซื้อในกก.ละ 2 บาท และให้ค่าขนส่งกก.ละ 1 บาทเช่นเดียวกัน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่การบริโภคชะลอตัวลงและคำสั่งซื้อจากห้างลดลงจึงมีการชะลอการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนอกสัญญา
ในเบื้องต้นได้รับรายงานจากพาณิชย์จังหวัดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประชุมหารือกับส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยใช้กลไกภายในจังหวัด รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เพิ่มการบริโภคผักกาดขาวปลีภายในจังหวัด

โดยประสานผู้รับซื้อภายในพื้นที่เข้าไปรับซื้อผลผลิตส่วนเกินจากเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าไปรับซื้อจากเกษตรกรในราคา กก. 3 บาท ก่อน ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ ส่วนนี้กรมการค้าภายในได้พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณทันที และต่อไปได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดประสานกับเกษตรกรจังหวัดใช้กลไกสัญญาข้อตกลงล่วงหน้า หรือ “อมก๋อยโมเดล” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก ทั้งนี้นางสุภิญกัลย์ ได้กล่าวฝากถึงพี่น้องชาวเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน ว่าขอพี่น้องอย่าได้ตัดและทำลายพืชผักทิ้งเลย ขอให้นำมาขายให้ตน โดยติดต่อมาได้ที่โรงแรมบ้านผึ้ง แม่สะเรียง เพื่อที่จะได้นำไปแจกจ่ายเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆและหมู่บ้านอีกหลายแห่งที่ยังขาดแคลนอาหาร อีกทั้งยังมีวัดอีกมากมายที่มีต้องการ โดยทางโรงแรมจะขอรับซื้อเอง เท่าที่มีกำลังซื้อ ดีกว่าจะไปตัดทิ้งเสียโดยเปล่าประโยชน์ นางสุภิญกัลย์ ( แม่เลี้ยงผึ้ง ) กล่าว…

 

You may have missed