วัชระทนไม่ไหวร้องคพ.เร่งจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 ในกทม.-ปริมณฑลอย่างเร่งด่วน หลังพบเกินค่ามาตรฐานเกิดผลกระทบต่อสุขภาพปชช.เป็นวงกว้าง

(12 ธ.ค.65)เมื่อเวลา 10.50 น.ที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือกับนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ขอคำแนะนำในการลดมลพิษในเขตหนองแขม ทวีวัฒนา กทม.เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ตามรายงานศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ประจำวันอังคารที่ 11 ม.ค.65 เวลา 7.00 น. พบว่าเขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 มีค่าเท่ากับ 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และเขตทวีวัฒนา ทางเข้าสนามหลวง 2 มีค่าเท่ากับ 55 มคก./ลบ.ม. ซึ่งค่าตามมาตรฐานกำหนดไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.
นาวัชระ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว อันเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในที่สุด กรมควบคุมมลพิษมีวิสัยทัศน์คือ เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และพันธกิจคือ พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี กำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ฉะนั้นจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมลพิษ จึงขอให้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้วยการหาแนวทางลดมลพิษจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยด่วนที่สุด และหาต้นเหตุแหล่งก่อมลพิษและใช้อำนาจหน้าที่จัดการให้เด็ดขาดโดยสำรวจและพิจารณาระงับการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าขยะ หรือแหล่งแพร่มลพิษในเขตหนองแขม ทวีวัฒนา บางแค บางบอน กทม. ตลอดจนเขตอ. สวนหลวง จ.สมุทรสาคร และอ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม รวมทั้งทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้นายวัชระ ยังได้ขอให้กรมควบคุมมลพิษช่วยดูแลปัญหากองขยะสาย 3 และโรงไฟฟ้าขยะที่ถนนพุทธมณฑล เขตหนองแขม ปัญหาการเผาสายไฟเพื่อเอาทองแดงบริเวณใกล้โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี และปัญหามลพิษโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ฮอนด้า อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งนายอรรถพลได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบทันที

You may have missed