บิ๊กตู่”นำร่อง 6 จว.จัดกีฬาสีขาว “ก้องศักด”สั่งลุย”ศรีสะเกษ”เกมส์

จากการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ ร่วมกับผู้นำทุกชาติ ต่างได้มีความวิตกกังวลและแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ภาวะโลกร้อน โดยมีความคิดที่ตกผลึกร่วมกันในการร่วมมือแก้ไข เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ให้กลับมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ ด้วยการจัดทำโครงการ BCG. (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว ) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา ในรูปแบบ “กีฬาสีขาว” เริ่มจาก 1 ใน 6 เมืองกีฬานำร่อง ( Sports City ) ประกอบด้วย ชลบุรี, สุพรรณบุรี, บุรีรัมย์, อุดรธานี, กระบี่ และ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทั้ง 6 จังหวัด ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ “สส.โต้ง” เลขาธิการคณะกรรมาธิการ การกีฬาสภาผู้แทนราษฏร และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในจังหวัดสปอร์ตซิตี้ ให้การยืนยันว่า เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองที่ผู้คนในจังหวัดชอบดูกีฬา ในฐานะที่ตนเองรักและเล่นกีฬาเป็นทุนเดิม ยินดีขานรับนโยบาย สิ่งแรกที่ทำและประสบความสำเร็จสามารถจับต้องได้คือ การเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย ต่อด้วยการจัดแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงให้จังหวัดศรีสะเกษ บูมเรื่องกีฬาเร็วมาก มีนักกีฬาเป็นเลิศ (สมัครเล่น) และ นักกีฬาอาชีพ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทุกวันนี้ ศรีสะเกษ เป็นเมืองกีฬาเพื่อมวลชน ด้วยความภาคภูมิใจ
นอกจากนี้ “จังหวัดศรีสะเกษ” กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาได้มีการปรึกษาหารือ และ หาทางออกกับ หอการค้า ในการจัดระเบียบร้านอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย รวมถึงในการจัดถนนคนเดิน ได้มีคำสั่งให้งดกล่องโฟม เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน โดยมุ่งหวังสร้างจิตสำนึกให้คนจังหวัดศรีสะเกษรักษ์โลก ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ สร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ชื่นชมในความสวยงาม ความเป็นระเบียบ ความมีวินัยของคนจังหวัดศรีสะเกษ โดย “ศรีสะเกษ” พร้อมแล้วที่ปฏิบัติเป็นจังหวัดแรกเพื่อให้ผู้บริหาร ให้นักกีฬาทุกจังหวัดซึมซับสิ่งที่ดี ๆ ไปใช้กับจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง
การที่ “การกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอให้แต่ละจังหวัด ยึดปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องความสะอาด และ สิ่งแวดล้อม และจะต้องทำแผนเรื่อง BCG. (เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน, เศรษฐกิจสีเขียว) มารายงานต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนที่คุณจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานที่ดี สำหรับจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อ ๆ ไป อย่างน้อยอากาศดี สถานที่แข่งขันดี มีความสะอาด แม่ค้าที่ตั้งร้านขายอาหารบริเวณข้างสนามแข่งขัน จะต้องสะอาดและมีคุณภาพ และสุดท้ายจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการห้องพัก โรงแรม ร้านขายอาหาร ขายสินค้า ในพื้นที่เป็นอย่างดี”
ขณะเดียวกัน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การยืนยันว่า ต่อไปทุกจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จะต้องเน้นความสะอาดเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเรื่องของกีฬา เรื่องของการออกกำลังกาย เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของอากาศ เรื่องของน้ำ ต้องใสสะอาด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ถ้าอากาศดี ผู้คนก็อยากออกกำลังกาย ถ้าน้ำใส สถานที่ท่องเที่ยวสวย ผู้คนก็อยากออกกำลังกาย ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยเน้นจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ และ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

You may have missed