ศาลอาญาทุจริตฯรับคดีฟ้องอดีตเลขา กช.ผิดม.157 กรณีสั่งควบคุมร.ร.กรุงเทพคริสเตียน และปลดผู้บริหารโดยมิชอบ นัดไต่สวนคดีปลายมี.ค.ปีหน้า

( 23 ธ.ค.64 )นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ช่วยทนายความ กล่าวว่า เมื่อเวลา 9.30 น ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับคดีไว้เพื่อไต่สวนมูลฟ้อง นายอรรถพล ตรึกตรอง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 124/2564
คดีนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.เกษม ศุภสิทธิ์ ทนายความ ยื่นฟ้อง นายอรรถพล ตรึกตรอง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรณีออกคำสั่งควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.62 ตามคำสั่งที่ 2/2562 จากการบริหารจัดการของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ได้มีคำสั่งพักงานผู้อำนวยการ (นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์) และผู้จัดการ (นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี) และภายหลังมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง 2 พ้นจากหน้าที่ด้วยเหตุข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบจนมีการชุมนุมประท้วงคัดค้านจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ในเหตุการณ์การสั่งพักงานและการให้พ้นจากหน้าที่ของผู้อำนวยการ และผู้จัดการที่ไม่เป็นธรรม การชุมนุมประท้วงของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ดำเนินกามาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 เดือน และเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อีกทั้งการนำเงินของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปจัดซื้อที่ดินและกิจการโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน (โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนั้น
นับแต่นายอรรถพล ออกคำสั่งควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเวลาถึง 2 ปี ก็ไม่ปรากฎพบความผิดว่าทางโรงเรียนได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เคยยื่นเรื่องขอให้นายอรรถพล ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเพื่อจะได้กลับเข้าไปบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่นายอรรถพลยังคงเพิกเฉย อันส่อถึงเจตนาเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานวันที่ 8 มี.ค.65 เวลา 9.30 นาฬิกา และ นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 28 มี.ค.65 เวลา 9.30 น.

You may have missed