วิลาศเสนอพรพิศลาออกหลังพ้อถูกบั่นทอนจิตใจจากการถูกตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พบวัสดุใช้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไม่ตรงสเป๊ก


(13 ธ.ค.64)ที่อาคารรัฐสภา เมื่อเวลา 11.11 น.นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แถลงข่าวข้อเท็จจริงโต้แย้งคำชี้แจงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกรณีไม้ปูพื้น และการทาสีห้องทำงานของสมาชิกรัฐสภา ในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. โฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงข่าว อ้างว่าเป็นข้อเท็จจริงจากผู้แทนของบริษัทผู้ควบคุมงาน, ผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการและผู้แทนของผู้ออกแบบ เห็นว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อน เป็นเรื่องเท็จ และแถลงโดยไม่เข้าใจ ไม่มีเหตุผล และ
หลายเรื่องไม่น่าจะเป็นความเห็นจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสน จึงขอแถลงชี้แจงในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดเอาไว้ให้ป.ป.ช. และ สตง. ดำเนินการต่อไป ดังต่อไปนี้
1. จากการแถลงดังกล่าวมีการอ้างว่าไม้ที่เอามาใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภา มีการแสดงเอกสารรับรองที่เป็นการยืนยัน สภาคงเชื่อว่าคนที่ทำงานโครงการก่อสร้างเป็นคนดี จึงไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าเอาไม้มาจากแหล่งใดเพราะประเทศไทยปิดป่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 อีกทั้งเป็นไม้ตะเคียนทองจริงหรือไม่ขอย้ำว่าในทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชั่ว
2. มีการอ้างว่ามีเอกสารรับรองว่าเป็นไม้ที่อบแล้วความชื้นไม่เกิน 16% ขอไม่โต้แย้งว่าจริงหรือไม่ แต่ที่เคยอ้างว่าในโครงการมีวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก ไม่มีใครให้ความรู้เลยหรือว่าความชื้นในประเทศไทยก่อนเวลา 8.00 น. มีความชื้นมากกว่า 60% ส่วนตอนเวลาเที่ยงมีความชื้นเกินกว่า 30% ฉะนั้นไม้ต้องบวม ร่องห่างต้องแคบลง ทำไมอนุญาติให้ขยายร่องไม้จาก 2 ม.ม. เป็น 8 ม.ม.
3. เรื่องความยาวไม้ที่สภาอ้างว่าข้อกำหนดในสัญญาไม่มีการกำหนดความยาว 3 เมตร ขอให้ยืนยันไปตลอดและอย่าไปเรียกเงินลดจากบริษัทผู้รับจ้าง มีการอ้างว่าเป็น Pattern เหตุใดไม่มีการแจ้งผู้ว่าจ้าง และไม่ทำ Shop Drawing ที่สำคัญที่อ้างว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความยาวไม้แล้วจากผู้เกี่ยวข้องเป็นเท็จหรือไม่ ที่สำคัญการปูไม้ลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักวิชาอะไรในเรื่องความสม่ำเสมอเกี่ยวกับความยาวของไม้
4. กรณีร่องห่างของไม้ จากหนังสือกล่าวอ้างว่าไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา แสดงว่าร่องห่างไม้ยังเป็น 2 ม.ม. ตามแบบ ฉะนั้นที่อ้างว่าไปเดินตรวจสอบประจำไม่เคยเห็นที่ร่องห่างเกิน 10 ม.ม. เลยใช่หรือไม่
ส่วนประเด็นเรื่องเฉดสีห้องที่กล่าวว่าผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรายละเอียดของสีหรือวัสดุในการใช้งานการก่อสร้าง ขอไม่โต้แย้งเพราะมันชัดเจนว่าเป็นเท็จ สภาควรไปอ่านหนังสือโต้แย้งของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน จะได้รู้ว่าใครโกหก ใครเสนอข้อมูลเท็จ ขอถามเพิ่มเติมว่าเป็นสภาประหลาดหรือไม่เมื่อห้องทำงานส.ส. และส.ว. มีเฉดสีแปลกประหลาด 215 ห้องจาก 750 ห้องดังที่ปรากฎอยู่
ทั้งนี้ นายวิลาศได้เสนอให้นางพรพิศ เพชรเจริญ แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีการตัดพ้อว่าถูกบั่นทอนจิตใจจากการถูกตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีจุดบกพร่องหลายร้อยจุด

You may have missed