เฮ! สมาคมสหพันธ์เอเชียแปซิฟิกรับรอง “ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์”


สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค รับรอง การแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเมืองกีฬา ในวันที่ 8-16 ม.ค.2565 ให้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ในฐานะผู้แทนของ สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้ส่งหนังสือให้การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเมืองกีฬา ระหว่างวันที่ 8-16 ม.ค.2565 ให้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ GAAPSF ให้การยอมรับและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของGAAPSF ในสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้
“ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้รับทราบข่าวคราวในการที่ประเทศไทยจะจัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565 ที่ จังหวัดสงขลา เมืองกีฬานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและให้การรับรองการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวของสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในหลากหลายชนิดและเปิดโอกาสให้คนที่เคยเป็นนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้าเป็นนักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยเป็นการเปิดกว้างไม่มีการจำกัดเชื้อชาติใดๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคสังคมโดยรวม”
“การแข่งขันรายการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและรับรองให้มีการเข้าร่วมในทุกๆ ระดับ โดยสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้ให้การรับรองการจัดการแข่งขันครั้งนี้ของประเทศไทยและจะได้บรรจุไว้ในกิจกรรมปฏิทินกีฬาของ GAAPSF อีกด้วย”
“ทั้งนี้คณะกรรมการของGAAPSF ยังอนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ใช้ตราสัญลักษณ์ของ GAAPSF เพื่อติดตั้งในสื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิดในการแข่งขันครั้งนี้”
“นอกจากนั้น ทางสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้มีการเผยแพร่การแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ในสื่อของประเทศจีน อย่างกว้างขวางอีกด้วย”

You may have missed