“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” จัด พิธี “ธรรมเทศนา” รายได้ช่วยเหลือ คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส

“สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” จัด พิธี “ธรรมเทศนา” รายได้ช่วยเหลือ คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ.มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (พัทยา) ต.บางละมุง อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี “นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ” รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี “ธรรมเทศนา” และได้ร่วมทำบุญกับ “สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการทำงาน และการจัดพิธีในครั้งนี้

ทั้งนี้ “คณะกรรมการสโมสรฯ” กราบอาราธนานิมนต์ “พระราชวิสุทธิประชานาถ” (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รับบิณฑบาตรถวายจตุปัย และสิ่งของจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน จากนั้น “ท่านเจ้าคุณอลงกต” ได้มอบจตุปัจจัยที่ได้รับมาเป็นเงินจำนวน 71,820 บาท และ ท่านเจ้าคุณฯ ได้ขอร่วมบุญมอบเงินให้กับ “สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” เป็นเงิน 100,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 171,820 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อไปดำเนินการช่วยเหลือคนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าต่อไป นอกจากนั้น ” คณะกรรมการสโมสรฯ” ยังได้กราบอาราธนานิมนต์ “พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” วัดสร้องทอง กรุงเทพฯ “สอนธรรมเทศนา” แก่พุทธศาสนิกชน คนพิการ ชาวบ้าว คณะครูอาจารย์ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ (พัทยา) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และได้ร่วมบุญมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนให้กับ “สโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน” เพื่อนำไปใช้ในการทำงานกิจกรรม ช่วยเหลือคนพิการ และสังคมต่อไป

ทาง ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์” ประธานสโมสรลูกพ่อเรย์และเพื่อน พร้อมด้วย คณะกรรมการสโมสรฯ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมพิธี “ฟังธรรมเทศนา” ในวันนี้ และยังได้รับความเมตตา กรุณา จาก “ท่านเจ้าคุณอลงกต” และ “พระมหาสมปอง” นับได้ว่าเป็นพระคุณอย่างสูงททางคณะกรรมการฯ จะนำจตุปัจจัยเรานี้ไปดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนพิการ คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมสืบไปตามเจตนารมณ์