รองผู้ว่า ททท. “นิธิ สีแพร” เผยยุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวไทย 2565 เดินหน้าสู่ผู้นำองค์กรดิจิทัลสร้างท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน

การท่องเที่ยวฯ ททท. :กรุงเทพฯ : วันที่ 5 พ.ย. 2564 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การทำงานของ ททท. ในปี 2565 ว่า ททท.มีเป้าหมายที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานอย่างกว้างขวาง และครอบคลุม

ซึ่งที่ผ่านมา ททท. เราได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ ททท.ที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท้องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาในส่วนของสินค้า การบริการต่างๆ และการส่งเสริมแนวทางการตลาดต่างๆ

และการจะทำอย่างนั่นได้ เราจะต้องเป็นการทำงานโดยใช้ดาต้า DATA ซึ่งจะเป็นข้อมูลนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ข่าวสารต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของโลก นำมาประมวณวิเคราะห์

ฉะนั้น ภายในองกรของ ททท. เราจะต้องปรับตัวในด้านการทำงานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะให้การทำงานมีความสมาร์ท คือ สมาร์ทตั้งแต่ระดับสั่งการ ระดับบริหาร ระดับตัดสินใจ โดยจะต้องมีข้อมูล มีสมาร์ทดาต้าที่สามาถนำมากำหนดกลยุทธ เทคนิคอนเคมเปญ ส่วนระดับผู้ปฏิบัติการก็ต้องสมาร์โอเปอเรชั่น คือมีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความสามารถรในการวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารออนไลน์ จากนั้นก็สมาร์ทเซอร์วิส คือ สามาถคิดโปรดักให้กับผู้บริโภค คิดหากิจกรรมต่างเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ที่ตรงใจนักท่องเที่ยว

ดังนั้น การท่องแห่งประเทศไทยต้องปรับตัวในส่วนของ Digital Transformation จะต้องเริ่มต้นอย่างไรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ขององค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละชาติต่างมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวกันอย่างมาก ต่างดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาขาย ทำให้มีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน

นอกจาก ททท. แล้ว เราต้องดึงเอาหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นพาร์ทเนอร์ อย่างเช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ ดึงเอาชุมชนเข้ามาร่วม เอาเทคโนโลยีมาช่วย เรียนรู้การสื่อสารออนไลน การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เอา เออาร์ วีอาร์ หรือ เอ็มอาร์ เพื่อมาส่งเสริมชุมชน เพื่อสื่อสารกับทั่วโลกและต้องดูดี ซึ่งนี่ก็คือยุทธศาสตร์เบื้องต้นของ ททท.ในปี 2565 รองผู้ว่า ททท กล่าว

You may have missed