พรพิมล มั่นฤทัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ อัญเชิญไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อ. เมือง จ.มหาสารคาม และ เพื่อเ ป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดย นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกรินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู, คุณพรพิมล มั่นฤทัย ประธานบริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป ข้าราชการ เอกชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ
ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธี ยอดทำบุญกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3, 124,986. 25 บาทโอกาสนี้ มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบ เงินบำรุงวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 2,000,000 บาท โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี และวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม แห่งละ 20,000 บาท #บิณฑ์เอกพัน #โคลีเซี่ยม

You may have missed