รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

MHESI News alert : รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🕑ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น.
💧สรุปพื้นที่เฝ้าระวังและสถานการณ์น้ำจาก ThaiWater คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
🪐รายงานการติดตามพื้นที่น้ำท่วมปี 2564 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 เเละ ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mhesi.go.th/…/infographic/5003-1-2564-2.html
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI #HII #GIST

You may have missed