ที่ปรึกษานายกฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งประสานสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด ริมแม่น้ำสาละวิน

ที่ปรึกษานายกฯ อบจ.แม่ฮ่องสอน เร่งประสานสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด ริมแม่น้ำสาละวิน

วันที่ 5 กันยายน 2564 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) ได้รับการประสานจาก นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวแม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับการเหลียวแล และช่วยเหลือจากส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด กรณีเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ มีการระบาดของโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากถึงร้อยกว่าราย บริเวณชุมชน ริมแม่น้ำสาละวิน ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาจมีการแพร่เชื้อไปทั้งจังหวัด เมื่อ ดร.เสกสกล ทราบจึงได้รีบประสานแจ้งให้ เลขาฯ ศบค.ส่วนกลางทราบในรายระเอียด เพื่อที่จะได้สั่งการกำชับ ส่วนที่เกี่ยวข้องให้รีบไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนโดยด่วน