“สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ปันน้ำใจ มอบ “ผ้าหน้ากากอนามัย” ให้คนพิการ คนยากไร้ คนเร่ร่อน

“สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย” ปันน้ำใจ มอบ “ผ้าหน้ากากอนามัย” ให้คนพิการ คนยากไร้ คนเร่ร่อน

 

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน นำ “ผ้าหน้ากากอนามัย” จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น ที่ได้รับมอบจาก “นายศุภชีพ ดิษเทศ” นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เพื่อนำไปช่วยเหลือ คนพิการ คนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนเร่อน โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นถึงอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ทางองค์กรคนพิการ พอจะมี พอจะให้ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคนยากไร้ คนด้อยโอกาส คนพิการ คนเร่ร่อน ที่ไม่มีเงินจะสามารถซื้อ และเปลี่ยน “หน้ากากอนามัย”ได้บ่อยครั้ง

โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ถึงแม้เราจะเป็น “องค์กรคนพิการ” แต่เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ร่วมใจกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ สืบไป

#คนละไม้_คนละมือ

You may have missed