วัชระยื่นป.ป.ช.เร่งสอบเอกชนส่อทุจริตเช่าที่ราชพัสดุเมืองปากน้ำไม่ผ่านการประมูลทำรัฐเสียหายกว่า 200 ล.

(5 ส.ค.64)เมื่อเวลา 13.48 น.ที่สำนักงานป.ป.ช.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่งานสารบรรณถึงพล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการป.ป.ช.ขอให้เชิญผู้ร้องเรียนไปให้การ และขอพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานและคุ้มครองพยานตามกฎหมายป.ป.ช.

นายวัชระ กล่าวว่า การมายื่นหนังสือในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนป.ป.ช.กรณีนายนริศ  ชัยสูตร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์กับพวกได้กระทำการส่อว่ากระทำการผิดกฎหมายและระเบียบจากกรณีกรมธนารักษ์จัดให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  สป ๖๖๘  ต.แหลมฟ้าผ่า  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ  โดยไม่ต้องประมูล  และแจ้งให้ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (แบบ ส ๘/๕๔)  กับบริษัท เอเชียน  มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  ผิดประเภทการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และการจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 ข้อ 23  ทำให้รัฐเสียหายไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทนั้น จนบัดนี้การร้องเรียนได้ผ่านมากว่า 2 ปีแล้ว คณะไต่สวนยังไม่เคยเรียกนายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้ร้องเรียนไปให้ปากคำใดๆ  จึงขอให้เรียกนายพิทักษ์  มาให้ปากคำโดยด่วน ขณะเดียวกันอยากขอความเป็นธรรมให้กันพยานบุคคล ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตในครั้งนี้ รวมทั้งตนเองก็พร้อมมาให้การเป็นพยานกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วย และหากคณะไต่สวนไม่สอบพยานหลักฐานจากผู้ร้องเรียน
ตนอาจจะยื่นหนังสือให้ป.ป.ช.ชุดใหญ่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนป.ป.ช.ชุดไต่สวนต่อไป เพื่อให้เกิดความยุติธรรมยิ่งขึ้น

You may have missed