หนาวๆร้อนๆกันเป็นแถว!วัชระยื่นสตง.สอบการส่งมอบอาคารรัฐสภาส่อไม่โปร่งใส


(16 ก.ค.64)เมื่อเวลา 8.40 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ขอให้สอบสวนว่า อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวอ้างไว้จริงหรือไม่ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้สตง. ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทุกชั้นทั่วบริเวณอาคารรัฐสภาว่าเสร็จสมบูรณ์ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอ้างหรือไม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์แผ่นดิน ตามกฎหมายของสตง. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ หากพบว่า การก่อสร้างไม่ได้เสร็จสมบูรณ์จริง ก็ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการเอาผิดทั้งทางวินัย อาญา และละเมิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายวัชระ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ยื่นหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ  เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการทุกคนพร้อมส่งภาพถ่ายยืนยันเป็นหลักฐานว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ

You may have missed