“สัมมนาการณ์” ชูปลูกฝังทักษะ AI นักเรียนไทยก้าวทันโลก

“สัมมนาการณ์” ชูปลูกฝังทักษะ AI นักเรียนไทยก้าวทันโลก

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สุรินทร์ เปิดเผยว่าสังคมตั้งคำถามกันมากว่าเด็กไทยจบการศึกษาอะไรถึงจะมีงานทำ ซึ่งตนมองว่าเรื่องเทคโนโลยีจะเป็นโจทย์ที่สำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับเด็กไทยได้ โดยเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตก็คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพราะจะทำให้โลกดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน และจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กไทยก้าวทันโลกอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ให้กับเด็กไทยตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา สอดคล้องและต่อเนื่องไประดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ตนได้ผลักดันให้สถานศึกษาในพื้นที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้ว
“เทคโนโลยี AI ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทั่วโลกให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง ประเทศไทยจึงควรให้มีความสำคัญกับเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นเราจะก้าวไม่ทันโลก
ทั้งนี้เราต้องปลูกฝังทักษะและองค์ความรู้ให้กับเด็กไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาโดยในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ผมได้เริ่มผลักดันแล้วแต่ก็อยากเห็นการผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาจจะจต้องเข้ามาเป็นแม่งาน หรือมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการตั้งศูนย์ “AI Thailand” ขึ้น โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการจัดหา จำหน่าย และเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ต้นอนาคตเมื่อมียอดสั่งซื้อหุ่นยนต์ AI ชนิดใดเข้ามาทางศูนย์ฯก็สามารถจ้างให้นักศึกษา อาชีวศึกษา หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยผลิตป้อนสู่ตลาดได้ สร้างองค์ความรู้ และรายได้ให้กับเด็กไทยไปพร้อมๆกัน โดยเบื้องต้นขณะนี้ผมได้วิจัยให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์จัดทำหุ่นยนต์ EDU แล้ว ซึ่งสามารถจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มนักเรียนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญทำให้เราเห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ (ศธจ.)สุรินทร์ กล่าว”

You may have missed