ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัลฯ ขอบคุณ ดร.สาธิต มอบวัคซีนสมาชิก

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล
ขอขอบพระคุณท่าน ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข
ที่กรุณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้กับสมาชิก ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล ณ สถาบันบำราศนราดูร

You may have missed