สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย)
จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี

You may have missed