วัชระแจกข้าวกล่องพร้อมหน้ากากอนามัยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านย่านทวีวัฒนา

วัชระแจกข้าวกล่องพร้อมหน้ากากอนามัยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านย่านทวีวัฒนา
(2 ก.ค.64 )เมื่อเวลา 16.30 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  ได้เชิญนายจีรวัฒน์  อรัณยกานนท์ ส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมแจกข้าวกล่องและหน้ากากอนามัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมสภาสตรีสงเคราะห์ฯให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 จำนวนหลายสิบครัวเรือนที่ชุมชนบางพรหมร่วมใจ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
จากนั้นนายวัชระ ได้ไปแจกอาหารกล่องที่ชุมชนในซอยบรมราชชนนี 74 และชุมชนซอยศุภมิตร ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 เขตทวีวัฒนาที่มีประชาชนยากจนอาศัยอยู่สุดซอยตามริมชายคลองจำนวนมากด้วย