ผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT

ผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมคณะร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่สถานีโทรทัศน์ NBT
ได้มีกำหนดการบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 1430 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ห้องส่ง 1 ถ.วิภาวดี
โดยมีคณะที่ร่วมบันทึกเทปฯ และมีรายนามดังผู้ร่วมถวายพระพรดังต่อไปนี้
1. กรรมการ ผช.รมต.นร. (นายประสาน หวังรัตนปราณี )
2. กรรมการ ผช.รมต. ( นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ )
3. กรรมการ ผช.รมต.(นายทวี สุระบาล)
4. กรรมการ ผช. รมต. นร. ( นายดิสทัต คำประกอบ )
5. กรรมการ ผช.รมต.นรม. ( นายทศพล เพ็งส้ม )
พร้อมคณะทำงานฯ อาทิ นายประสาน จ่างูเหลือม หัวหน้าคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองหัวหน้าคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี โดยมีนาย ประสาน หวังรัตนปราณี เป็นผู้นำกล่าวคำถวายพระพร แก่ผู้เข้าร่วมการถวายพระพรในการนี้ด้วย