ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามาว่า มีผู้แอบอ้างเป็นคณะทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอชี้แจงว่า ดร.สุวรรณี ธูปจีน ได้พ้นหน้าที่ไปตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระทรวงวัฒนธรรม หากมีการกระทำใดๆที่เป็นการแอบอ้าง ให้ผู้เสียหายดำเนินคดีได้ตามกฎหมายทันที จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

You may have missed