สนับสนุนเยาวชนลำปางเล่นกีฬา

ผมเห็นรอยยิ้มของน้องๆวันนั้นแล้ว อยากให้มี “รอยยิ้ม” แบบนี้ กระจายไปทั่วอีกหลายๆ ชุมชน ทุกท้องถิ่นของประเทศ เพราะกีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ เป็นการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้เราได้

แม้สนามกีฬานี้ เป็นสนามขนาดย่อมๆ ของโรงเรียนประถมศึกษา แต่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ชาวบ้านช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์มาตลอด สร้างกิจกรรมเสริมอื่นๆ หลังเวลาราชการและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ได้อีกด้วย

แน่นอนลูกหลาน เด็ก เยาวชนที่นี่ ห่างไกลและลดปัญหา ทั้งเหล้า ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ เห็นแววดี เป็นอนาคตของชาติทั้งนั้น

โรงเรียนนี้ ยังอยู่ตรงข้าม “พระธาตุจอมปิง” แหล่งท่องเที่ยวประจำ จ.ลำปาง โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านในชุมชน นำอาหาร น้ำดื่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ ในชุมชนมาตั้งวางขาย ให้ผู้ใหญ่ใจดีที่แวะมา เยี่ยมเยียนได้ด้วย เกิดอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียน น้องๆได้เห็น คุณค่า ฝึกหัดเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับครอบครัวและชุมชน

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวจริงๆ ที่ภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน ชาวบ้าน ช่วยกันสร้างความทรงจำดีๆ ที่เป็นรูปธรรม ที่ “มีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลย”

มีโอกาสเมื่อไหร่ จะกลับไปเยี่ยมอีกนะครับ

วรวิทย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ

You may have missed