รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,667 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 214,449 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,095 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 435 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,105 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 58,228 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,609 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 181,358 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,948 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 31,482 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (991) จังหวัดอื่น ๆ (991)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(1) สระแก้ว(17) และ จันทบุรี(10)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 27 ราย
– จากประเทศเอธิโอเปีย 3 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.33)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,389 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 616,920 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,800 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 147,069 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 286 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,251 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 685,204 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,440 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41,581 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 394 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,047 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 113 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 264 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,667 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 214,449 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,095 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 435 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,105 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 58,228 ราย)
เสียชีวิตรวม 1,609 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 181,358 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,948 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 31,482 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
3,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (991) จังหวัดอื่น ๆ (991)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(1) สระแก้ว(17) และ จันทบุรี(10)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 27 ราย
– จากประเทศเอธิโอเปีย 3 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 178.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 163 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.33)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,389 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 616,920 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60,800 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 78 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 93 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 147,069 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 286 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,251 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 685,204 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,440 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41,581 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 394 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,047 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 113 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 264 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may have missed