วัชระยืนยันหลักฐานชิ้นสำคัญเงินตกใต้โต๊ะพันล.ให้กก.สอบสวนขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภา


(14 มิ.ย. 64) เมื่อเวลา 11.00 น.ที่ห้อง 306 สภาผู้แทนราษฎร
นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหลักฐานประกอบการสอบสวนเรื่องการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ว่าที่ร.ต.อาพัทธ์  สุขะนันท์ ประธานกรรมการพิจารณาตรวจสอบกรณีการขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่ง
เป็นเอกสารที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการป.ป.ช.และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ยื่นต่อป.ป.ช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แล้วเช่นกัน

นายวัชระ  เพชรทอง กล่าวว่า มาเซ็นชื่อยืนยันคำให้การต่อหน้าคณะกรรมการฯและมอบหลักฐานการส่อว่ามีการทุจริตตั้งแต่ต้นโดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 16 กันยายน 2557 หน้า 184 บรรทัดที่ 21-26 โดยนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่า”เราจะพูดเรื่องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เลย  ถ้าเราที่นั่งทำงานและส่วนสำนักงานที่ต้องทำการเอื้อในการทำงานของพวกเราเป็นแหล่งทุจริตคอร์รัปชั่นเสียแล้ว  นี่รวมถึงท่านประธาน(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)ครับ  ผมอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ฝากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) ฝากคสช.(คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)ทั้ง 15 ท่าน  ท่านไปดูงบประมาณในการก่อสร้างรัฐสภา มีเงินตก 2 ก้อนใหญ่ เงินจำนวนมากตกไปกับผู้ที่รับไปแล้ว หลักร้อยและหลักพันครับ ใครรับไป  ผมไม่มีใบเสร็จ  แต่ข้อมูลนี้รับทราบกันดีในหมู่สมาชิกสภาชุดที่แล้ว”
และรายงานการประชุมพิธีมอบนโยบายการบริหารราชการฯ วันที่ 24 กันยายน 2557 หน้า 16 บรรทัดที่ 7-9 ที่มีการระบุในบันทึกการประชุมว่า”ผมก็เลยไปเอาสัญญามาดู   เอามาดูก่อนที่ท่านสนช.สมชายจะอภิปรายเมื่อวันก่อน ว่ามีเงินตกหล่นอยู่ 500 ล้าน 1,000 ล้านบาท และมอบให้ผมไปควานหา ผมจะไปหาที่ไหน  ผมก็เลยต้องตรวจดูสัญญา  ผมไม่เห็นมีสัญญาที่ไหนแย่เท่าฉบับนี้”รวมถึงเอกสารที่ระบุว่ามีการจ้างบริษัทผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์อันเป็นการผิดสัญญาการก่อสร้างอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีธรรมาภิบาลและได้ส่งเอกสารของบริษัทผู้รับเหมาช่วงให้นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนชุดนี้ด้วยให้เห็นกับตา ซึ่งก่อนหน้านี้นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ เคยยืนยันว่าไม่มีการรับเหมาช่วงแต่อย่างใด นอกจากนี้นายวัชระ ได้มอบสำเนาคำฟ้องของศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 961 /2563 ที่ผู้รับเหมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสภาฯ1,596 ล้านเศษเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 และหนังสือโนติ้สของผู้รับเหมาลงวันที่ 29 มกราคม 2564ที่ระบุว่าจะมีการฟ้องศาลปกครองกลางเรียกค่าเสียหายจากการไม่ขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 5 เพิ่มเติมให้คณะกรรมการฯ
ซึ่งนายวัชระถามนายสาธิตว่าเคยเห็นหนังสือฉบับนี้หรือไม่ นายสาธิตตอบว่าไม่เคยเห็น และได้ถามประธานคณะกรรมการสอบสวนว่าได้เชิญนายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.ปชป.มาเป็นพยานให้การต่อคณะกรรมการแล้วหรือยัง ว่าที่ร้อยตรีอาพัทธ์  สุขะนันท์ ประธานกรรมการฯตอบว่าไม่ได้เชิญซึ่งนายวัชระยืนยันว่าคณะกรรมการต้องเชิญนายวิลาศมาให้การด้วยเพราะเป็นพยานปากสำคัญที่สุด ทั้งนี้ การขยายเวลาการก่อสร้าง จะทำให้ทางราชการไม่ได้รับค่าปรับวันละ 12.28 ล้านบาทสัญญาก่อสร้าง 900 วัน แต่ขยายเวลารวม 4 ครั้ง รวม 1,864 วันและขอขยายครั้งที่ 5 อีก
แต่ถูกคัดค้านในที่สุด

You may have missed