สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาคารสำนักงาน ห้องครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และจัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาคารสำนักงาน ห้องครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และจัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา
เมื่อวันอาทิตย์ที่  6  มิถุนายน  2564 ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช  รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คุณนงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และคุณสลักจิต อุบลวิรัตนา หัวหน้าสำนักบริการ อาคาร และสถานที่ ได้มอบให้ บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินการ ฉีดพ่นอาคารสำนักงาน ห้องครัวโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ห้องน้ำ  ลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่วนวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คุณนันทรัตน์ ปิยะเนติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิมิราเคลออฟไลฟ์ คุณขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการแผนก Commercailization บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)
คุณวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา-กรุงเทพ2 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) และคุณ วารุณี เร่งสำประทวน ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ร่วมพิธีเปิด พร้อมร่วมประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

You may have missed