วัชระ-สมบูรณ์ ร้องชวนสั่งเลขาธิการสภาฯเผยข้อมูลมหากาพย์ก่อสร้างรัฐสภาล่าช้าเอื้อเอกชนงดค่าปรับเกือบ 2 พันล.หรือไม่


(4 มิ.ย.64)เมื่อเวลา 11.40น.ที่อาคารรัฐสภานายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ และนายสมบูรณ์  ทองบุราณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นหนังสือผ่านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับยื่นหนังสือถึงนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผ่านนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานตรวจการจ้าง สอบถามเรื่องความคืบหน้าและระยะเวลาการเสร็จสิ้นของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจาก

1.นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเคยให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการเปิดใช้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยการก่อสร้างเสร็จเกือบ 100 % แล้ว และโดยที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้แก่ผู้รับจ้าง ได้คิดค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาฯ ข้อ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนกว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาจะแล้วเสร็จหรือไม่

2.การกำหนดวันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นวันที่สำคัญต่อการคิดคำนวณค่าปรับต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง จึงต้องมีความชัดเจนว่า ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วเสร็จแล้วหรือไม่ และถ้ายังไม่แล้วเสร็จ การก่อสร้างอาคารรัฐสภาจะแล้วเสร็จในวันใด ซึ่งจากวันที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนจนถึงวันนี้เวลาได้ล่วงเลยมากว่า 1 เดือนแล้ว

3. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารรัฐสภา มาจากงบประมาณแผ่นดิน ที่มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศ  ข้อมูลของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาทั้งหมด รวมทั้งระยะเวลาของการเสร็จสิ้นการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จึงควรต้องเปิดเผยต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาดังกล่าว เพราะจะมีผลต่อจำนวนค่าปรับต่อผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งต้องนำส่งกระทรวงการคลัง และมีผลต่อการนับระยะเวลาการรับประกันผล ตามสัญญาฯ ข้อ 35 อีกด้วย
4. จนถึงขณะนี้คือวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งหนังสือเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้าง นับแต่วันผิดสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2564 วันละ 12.28 ล้านบาท จนถึงวันที่เท่าใด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงผู้รับจ้างให้ชำระค่าปรับรวมเป็นเงินเท่าใด ขอให้แจ้งต่อสาธารณชนได้ทราบ เพราะความจริงหากนับถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผู้รับจ้างผิดนัดตามสัญญา รวม 155 วัน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างเป็นเงิน 1,903,400,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
นายวัชระ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งข้อมูลยังไม่มีความชัดเจน และไม่เป็นที่เปิดเผยอย่างโปร่งใส ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากจากนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบออกมาเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับค่าปรับต่อผู้รับจ้างก่อสร้างซึ่งต้องนำส่งกระทรวงการคลังต่อไป

You may have missed