ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา รับมอบยาเสริมภูมิคุ้มกัน ZEUS FEVA จาก คณะที่ปรึกษาฯสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา รับมอบยาเสริมภูมิคุ้มกัน ZEUS FEVA จาก คณะที่ปรึกษาฯสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุมวัดยานนาวา ได้มีการประชุมสัญจร โดยมีพลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหารแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธานการประชุม โดยมี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีวาระว่าด้วยการบูรณาการให้ความร่วมมือในทุกๆด้านทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด19 ในการนี้ คณะที่ปรึกษาฯ โดยนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์เกษม นิยมวานิช หัวหน้าสำนักงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายศรราม ภูมิไชย ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมถวายยาเสริมภูมิคุ้มกัน ZEUS FEVA แก่พระมงคลวชิรากร เลขานุการและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในการนี้ด้วย

You may have missed